Hải Phòng
8,000,000-9,000,000
06/02/2017
Bình Dương
Thỏa thuận
02/02/2017
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
12/01/2017
Hải Phòng
7,000,000-10,000,000
10/01/2017
Hải Phòng
7,000,000-10,000,000
10/01/2017
Bình Dương
5,500,000-7,000,000
16/12/2016
Bình Dương
5,500,000-6,000,000
15/12/2016
Hồ Chí Minh
6,000,000-7,000,000
10/12/2016
Hồ Chí Minh
6,000,000-7,000,000
05/12/2016
Thanh Hóa
15,000,000-20,000,000
05/12/2016
Hải Phòng
8,000,000-9,000,000
06/02/2017
Bình Dương
Thỏa thuận
02/02/2017
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
12/01/2017
Hải Phòng
7,000,000-10,000,000
10/01/2017
Hải Phòng
7,000,000-10,000,000
10/01/2017
Bình Dương
5,500,000-7,000,000
16/12/2016
Bình Dương
5,500,000-6,000,000
15/12/2016
Hồ Chí Minh
6,000,000-7,000,000
10/12/2016
Hồ Chí Minh
6,000,000-7,000,000
05/12/2016
Thanh Hóa
15,000,000-20,000,000
05/12/2016

3

4

5

Kinh doanh quốc tế
22/10/1994
29/11/2016
Điều dưỡng
07/10/1992
26/11/2016
Môi trường và bảo vệ môi trường
13/07/1994
26/11/2016
Môi trường và bảo vệ môi trường
20/10/1993
26/11/2016
Ngành khác
20/10/1993
26/11/2016
Cơ khí
06/05/1990
26/11/2016
16/05/1993
26/11/2016
Ngành khác
13/04/1989
25/11/2016
Ngành khác
23/03/1993
25/11/2016
Kinh doanh quốc tế
22/10/1994
29/11/2016
Điều dưỡng
07/10/1992
26/11/2016
Môi trường và bảo vệ môi trường
13/07/1994
26/11/2016
Môi trường và bảo vệ môi trường
20/10/1993
26/11/2016
Ngành khác
20/10/1993
26/11/2016
Cơ khí
06/05/1990
26/11/2016
16/05/1993
26/11/2016
Ngành khác
13/04/1989
25/11/2016
Ngành khác
23/03/1993
25/11/2016

3

4

5

Tìm Kiếm Việc Làm


Tìm Kiếm Người Tìm Việc


Câu Hỏi Thường Gặp (FAQS)
Trả lời 10. Để bắt kịp xu hướng thế giới, chúng ta cần chú trọng một số việc sau đây:
Trả lời 9. Cho thuê lao động ở Việt Nam đã tồn tại hơn 10 năm nhưng chắc chắn sẽ phát triển nhanh và theo định hướng tro...
Trả lời 8. Dịch vụ cho thuê lao động tại Việt Nam hiện nay tồn tại dưới ba hình thức:
Trả lời 7: Theo Điều 49 Luật lao động có hiệu lực từ 01/05/2013, trong trường hợp người sử dụng lao động cho người lao đ...
Trả lời 6: Ngày 25/4/2013, Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) TP. Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 1187/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn cụ ...
Trả lời 5: Để thực hiện chuyển hóa những thay đổi từ BLLĐ mới vào tình hình thực tế của từng doanh nghiệp, doanh nghiệp ...
Trả lời 4: Những điểm thay đổi sau được xem là đáng lưu ý và có ảnh hưởng đến cả người lao động và người sử dụng lao độn...
đây là 1 trong những câu phỏng vấn xin việc thường gặp nhất. Cách xử lý: Hãy đưa ra những câu trả lời mang tính tích cực...
Nếu như bạn trả lời một cách chân thật về công việc trong mơ của bạn thì tất nhiên nhà tuyển dụng sẽ lắng nghe và có nhữ...
Hãy nhớ rằng nhà tuyển dụng đang hỏi để đánh giá sự phù hợp của bạn với vị trí công việc, vì vậy hãy chuẩn bị những câu ...
Thông Tin Liên Hệ - Hotline
inmotion hosting review
Thông Tin Sự Kiện
Nhà Tuyển Dụng Hàng Đầu
Anova
Vitawa
Beton6
SanMiguel
Bosch
Masan
Nutifoods
Agribank
TrungNguyen
LG
KimLoiDaiThanh
SCG
http://nhankiet.vn/vi/w17/Dich-Vu-Cho-Thue-Lao-Dong-Tam-Thoi-Cung-Ung-Nhan-Luc-Nhan-Kiet.html
http://nhankiet.vn/vi/w21/Dich-vu-cung-ung-lao-dong-thue-ngoai-Cung-Ung-Nhan-Luc-Nhan-Kiet.html
http://nhankiet.vn/vi/w20/Dich-vu-cho-thue-lai-lao-dong-pho-thong-Cung-Ung-Nhan-Luc-Nhan-Kiet.html
http://nhankiet.vn/vi/w16/Dich-Vu-Cho-Thue-Lai-Lao-Dong-Thoi-Vu-Cung-Ung-Nhan-Luc-Nhan-Kiet.html
http://nhankiet.vn/vi/w2174/Field-force-Services--Dich-vu-cham-soc-dai-ly.html
http://nhankiet.vn/vi/w23/Dich-vu-thuc-hien-nhan-thau-phu-thau-khoan.html